Privacy verklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De V.o.f. ’t Dorpscafé gevestigd te 5758 AR Neerkant aan de Dorpsstraat 20 vertegenwoordigd door Ronald en Mark van Bussel hierna te noemen: Dorpscafé

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

Dorpscafé verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam; 
  • e-mail adres;
  • telefoonnummer.

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van een overeenkomst

Dorpscafé verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag, gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Artikel 4. Bewaartermijn

Dorpscafé zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • wettelijke grondslag: twee jaar;
  • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
  • telefonisch contact: twee jaar;
  • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Dorpscafé zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 5. Wijzigingen

Dorpscafé kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.